Flurbereinigung

Geschrieben am 12.04.2021
von Matthias Gehrs

Ruilverkaveling – grondstukken opnieuw inrichten

In het kader van de ruilverkaveling werden er overwegend land- en bosbouwgrondstukken samengevoegd. Met de komst van moderne technieken moesten er ter behoeve van de hogere productiviteit kleine stukken grond samengevoegd worden met grotere grondstukken. Tegenwoordig komt deze grondstukprocedure vaak ook de regionale ontwikkeling ten goede, bijvoorbeeld de verbetering van wegen.

Ruilverkaveling in Niederlangen voor de A31

Het ruilverkavelingsproces Niederlangen A31 startte in 1986 en kon in 2011 worden afgerond. De districtsregering Weser-Ems kondigde aan, de bouw van de snelweg A31 te begeleiden. Het omvatte een 2123 hectare groot gebied.

Doel: Bouw van de A31 en productievere landbouw

De ruilverkaveling in Niederlangen zou de bouw van de A31 moeten voorbereiden en de agrarische structuur moeten verbeteren. De ruilverkaveling resulteerde in de plaatsgerichte toewijzing van grondstukken voor:

  • De snelweg A31 (tracé 20 ha, compensatie 27,5 ha)
  • Het industriepark langs de A31 (51 ha)
  • Het Kappellenmoor-biotoop (50 ha)
  • De uitbreiding van het industriegebied Luddenfehn (3 ha)
  • Het bouwgebied „Am Vogelpool“ deel III (2,75 ha)
  • Potentiële compensatievlakten voor de bouwplannen (4,5 ha)
  • Een mogelijke ringwegtracé (15 ha)
  • Waterberm langs de wateren II. Orde (4,24 ha)

Snel gespot:

1 hectare omvat een oppervlakte van 100 x 100 meter. Dat is een groot voetbalveld. Met deze ruilverkaveling werd er dus een oppervlakte van meer dan 2100 voetbalvelden geplant.