Hecke

Geschrieben am 12.04.2021
von Matthias Gehrs

Heggen – vol leven
In heggen is het goed vertoeven. Ze bieden veel dieren een thuis, bescherming en voeding in de dicht begroeide, vaak doornige en sterk vertakte struiken. Er leven tot wel 1500 verschillende dieren in een heg.

Beschermende doornen, voedzame bessen
De voor het Emsland typische stuiken en loofbomen zoals kardinaalsmutsen en lijsterbessen vormen de heggen bij Kapellenmoorgraben. Tot de bewoners behoort ook een heel bijzondere vogel: de grauwe klauwier. De angstaanjagende naam heeft deze vogel – niet groter dan een mus – te danken aan zijn manier waarop hij zijn voorraden aanlegt. Prooidieren zoals kleine muizen en grotere insecten spiest hij aan de doornen, om ze op een later tijdstip te eten. Zo heeft hij ook op regenachtige dagen met weinig insecten genoeg te eten.

Doel: soortenrijkdom en landschapsbescherming
Heggen beschermen het landschap. Ze houden wind tegen, zodat er minder bodem van het grondoppervlak verdwijnt. Ook bieden ze een welkome verstopplaats voor reeën, egels en nog meer dieren. Bovendien dragen de heggen bij aan een facettenrijk landschapsbeeld. Deze voordelen kende men vroeger ook al, waardoor de heggen bij Kapellenmoorgraben onderdeel zijn van het traditionele cultuurlandschap.

„Wees een natuur-checker“
Heggen dienden tot een paar decennia geleden ter afbakening van weilanden en akkers. Dit oppervlak is een wijdverbreid element van ons inheemse cultuurlandschap.

Hoe leven vogels?

Vogelnest in Hecke

Wat eten vogels?

Kardinaalsmuts met bessen

Wie zoekt er bescherming in de heggen?

Ree komt uit zijn schuilplaats