Wasser

Geschrieben am 12.04.2021
von Matthias Gehrs

Stille wateren

Water – daar zit veel in
Het Kappellenmoor wordt getypeerd door ondiepe vijvers met een dichte plantenbegroeiing. De stille wateren verrijken zich in de loop der tijd met voedingsstoffen, door bijvoorbeeld natuurlijke successie of door de toedracht van landbouw.

Doel! Leefgemeenschappen
Stille wateren vormen een belangrijke leefruimte voor talrijke diersoorten. Met name belangrijk zijn de amfibieën die zich hier in het voorjaar ontwikkelen. Kikvorsachtigen zijn dol op rustige wateren zonder stroming, omdat ze met hun afgeplatte staartjes nog geen krachtige zwemmers zijn. Ook vissen, libellen en andere insecten leven hier in en aan het water. Talrijke vogelsoorten, zoals de grutto en de kievit, zoeken in de zachte bodem naar wormen en insecten en vinden langs de oever een schuilplaats om te broeien.

Vochtig eldorado voor kikkers
In en rond Kapellenmoorgraben hebben een hoop amfibiesoorten hun thuis gevonden. Daartoe behoren ook de zeldzame en bedreigde heikikker en de relatief vaak voorkomende bruine kikker, groene kikker en de gewone pad. Ook voor de kleine watersalamander is dit een mooie leefomgeving. Vooral de kikkers zijn in de vroege zomer goed te horen, wanneer de mannetjes een indrukwekkend „concert“ geven. Open wateren met weinig oeverplanten zijn vooral voor de heikikker belangrijk; voor hem is het in de schaduw van hoge planten al snel te koud.

Wees een NatuurChecker
Bijna niet te geloven! Verliefde heikikkermannetjes worden blauw. In het voorjaar veranderen ze tijdens de paartijd van kleur, zodat ze aantrekkelijker zijn voor de vrouwtjes. Bovendien zingen ze ook nog voor hun potentiële partners: de eenmalige paringsroep klinkt als een klokkend gemurmel.