Rinder

Geschrieben am 12.04.2021
von Matthias Gehrs

Runderen – gulzige natuurbeschermers
Koeien hebben vier magen, waardoor ze al het gras goed kunnen verteren. Als sociaal kuddedier heeft elke koe een eigen karakter. Wat ze allemaal gemeen hebben: door hun begrazing behouden ze het unieke en waardevolle cultuurlandschap, het thuis voor veel dieren en planten.

Extensieve koeienweide
In de extensief gebruikte wei staan relatief weinig dieren in verhouding tot de oppervlakte. De planten blijven door de regelmatige wildvreterij kort, maar komen toch tot bloei. Verse mest lokt insecten en mestkevers. Als voedsel trekken zij weer andere dieren aan. Hierdoor draagt de kudde indirect bij aan de voedselvoorziening voor vogels en vleermuizen.

Wees een natuur-checker:
Al gezien hoe de koeien het gras eten? Ze krullen hun tong om de grashalm heen en trekken het gras zo uit de grond.

DOEL! Het vermeerderen van de Fries-Hollandse koe
Typisch Emsland – dat is de Fries-Hollandse koe, die sinds 2006 weer in de wei te zien is. Het is het oudste runderras van Duitsland en heeft zijn oorsprong in het Duitse Ostfriesland en de Emsvlaktes rondom Lathen. De dieren van dit ras zijn zeldzaam geworden, want ze geven niet heel veel melk. Daarom voldoen ze niet aan landbouweisen, die steeds productiever worden. De vereniging Oost-Friese veehouders heeft zich hard gemaakt voor de runderen die hier grazen.

Profiel Fries-Hollandse koe:
Middelgroot, robuust rund met grote kracht en evenwichtig gestel Voor de bemesting en als melkkoe even geschikt Gewicht van een koe: 550 tot 650 kilogram

Goed verzorgd
De dieren worden verzorgd door de leden van de vakgroep ‘historische landbouw’ van de streekvereniging Niederlangen.