Schafe

Geschrieben am 12.04.2021
von Matthias Gehrs

Goed verzorgd – dankzij de vrijwilligers
Waar schapen zijn, zijn ook mensen nodig om deze dieren te verzorgen. Met behulp van vrijwilligers verzorgt de streekvereniging van Niederlangen voor de Bentheimer Landschapen van Kapellenmoorgraben.

Doel: bescherming van het landschap en oude rassen
Een belangrijke opgave van de streekvereniging uit Niederlangen is het behoud van het natuurlijke landschapsbeeld en de inheemse planten- en dierenwereld. Bij Kapellenmoorgraben zetten vrijwilligers zich sterk in voor de kuddes van de Bentheimer Landschapen en een kudde van de met uitsterven bedreigde Fries-Hollandse rund. Door de begrazing blijft het open weidelandschap als typisch landschapsbeeld en habitat voor veel dieren behouden.

 

„Zo doen ze dat“ – het houden van schapen
Schapenhouden is veeleisend werk. Al deze taken moeten de streekvrienden uit Niederlangen binnen een jaar tijd zien te bewerkstelligen:

  • Bijvoeden van hooi bij te weinig grasgroei
  • Controle van de drinkplaats, de omheining en de stal
  • Het in de gaten houden van de gezondheid van alle dieren
  • Jaarlijks scheren van wol, regelmatige behandeling tegen wormen en luizen en evt. hoevenverzorging
  • Ingrijpen en helpen bij zware bevallingen of zwakke lammetjes
  • Het aanpassen van het aantal dieren aan de weideoppervlakte

Wees een NatuurChecker „Supergrasmaaier op vier poten“
Schapen vreten het gras zo kort mogelijk. De grasplant kan daardoor veel nieuwe sprieten vormen. Zo ontstaat er een bijzonder dichte grasgroei. Dit beschermt de bodem tegen erosie door wind en water, dient het als waterreservoir en stimuleert dit het bodemleven door biomassa.

Goed verzorgd De werkgroep ‘Kapellenmoor’ van de streekvereniging van Niederlangen verzorgt de schaapskudde van Kapellenmoorgraben.