Stillgewässer

Geschrieben am 12.04.2021
von Matthias Gehrs

Stilstaande wateren – belangrijke diversiteit
Vijvers, poelen en meren die noch toe- noch afstroming hebben en zich voeden met grondwater, heten stilstaande wateren. Bij een zandige bodem is het water heel helder. Door bestendige sedimentatie en de afbouw van plantenresten zijn stilstaande water over het algemeen voedingsrijk.

Plantenrijke oever
Bij Kapellenmoorgraben wordt de sterk begroeide oever vooral gekenmerkt door het bies. Het typeert het typische landschapsbeeld en biedt leefruimte aan veel dieren. Andere belangrijke oeverplanten zijn de pitrus, de kale jonker, de moerasbasterdwederik, de veenwortel en de moeraszuring. In het water groeit het glanzige fonteinkruid en het kleine kroos – ook wel bekend als „eendengort“, omdat het als voedsel voor veel vogels en vissen dient.

Doel: ontwikkeling van het oevergebied
Naast het korte tot middelhoge bies zijn ook grotere planten typisch voor de oevers van voedingsrijke wateren. Bij Kapellenmoorgraben moeten vooral de grote lisdodden, die vanwege hun lange vorm ook wel „lampenpoetsers” worden genoemd, en het riet met zijn opvallend lange pluimen, weer opnieuw gaan groeien. De lange en holle stengels zijn met name voor insecten een waardevolle overwinteringsplek en ze zijn belangrijk voor de ecologische diversiteit.

Natuur-checker
Met de waterplanten heeft de natuur de ideale „filter“ uitgevonden. Ze produceren zuurstof en nemen koolstofdioxide op. Daarmee zorgen ze voor een uitstekend klimaat in en rond het water.