Wiesen und Weiden

Geschrieben am 12.04.2021
von Matthias Gehrs

Gras en weide – groen-bonte ruimte gezocht
Grote grasvelden en weiden zijn typerend voor het Emsland. De veelal vochtige bodems waren vroeger weidevelden voor ganzen, schapen en runderen. Met de oprukkende moderne landbouwtechnieken en de afwatering werd veel weide omgebouwd tot akkerland. Tegenwoordig zijn natuurlijke weidevelden met wilde bloemen en kruiden steeds zeldzamer en dienen ze beschermd te worden.

Groenland bij Kapellenmoorgraben
Grasland is de verzamelnaam voor velden en weiden. Bij de Kapellenmoorgraben vindt men extensieve graslanden voor schapen en runderen. Bovendien is op successievlakken de natuur de enige tuinier. Struiken en bomen moeten hier wel van tijd tot tijd verwijderd worden, zodat de vlaktes open blijven.

Extensieve exploitatie
Bij de Kapellenmoorgraben graast een rund per hectare en wordt er niet bemest. Elk jaar tussen 15 maart en 15 juli wordt er bovendien niet gemaaid, gewalst of versleept, zodat de wilde dieren in alle rust hun jongen kunnen grootbrengen.

Doel! Soortenrijkdom
Natuurlijke gras- en weidevelden vormen een soortenrijke habitat. Wilde bloemen en -kruiden gedijen hier zonder bemesting. Op bemeste oppervlakken worden ze door andere planten verdrongen. Een enorme hoeveelheid insecten zoals wilde bijen, vlinders en kevers vinden hier hun thuis. Sterk bedreigde weidevogels zoals de wulp, de veldleeuwerik, de patrijs en de kievit vinden hier rijkelijk voedsel. De bodembroeders gebruiken het vrije zicht over de vlaktes om zo hun nest tegen vossen en andere vijanden te beschermen.

Wees een natuur-checker
Grasland of weide? Heel makkelijk: in de wei grazen dieren. Op het grasland wordt gras gemaaid en als hooi of silovoer geoogst en weggehaald.