Schafe 2

Geschrieben am 12.04.2021
von Matthias Gehrs

Schapen – „blaten“ voor de soortenrijkdom
Zeg, wie „blaat“ er daar zo? Schapen natuurlijk. De robuuste dieren behoren tot de oudste vee- en huisdieren ooit. Sinds rond 8000 jaar v. Chr. worden ze door mensen gehouden. Vroeger waren wol, melk en vlees van levensbelang voor mensen. Tegenwoordig zijn de herkauwers vooral gewild als daadkrachtige natuurbeschermer.

Schaapsweide bij de Kapellenmoorgraben
Hier op het extensief gebruikte oppervlak weiden de „Bentheimer Landschapen“. Een bok kan wel tot wel 90 kilo zwaar worden. Daarmee behoort het oudste diersoort tot de grootste veen- en heideschapen en werden ze vroeger vaak gehouden. Van de ooit meer dan 15.000 dieren verminderde het aantal tot 1970 tot slechts 50 schapen. Tegenwoordig zijn er weer veel ijverige fokkers en is het aantal dieren weer hersteld.

Doel! Het vrije landschap behouden
Schapen vervullen een belangrijke opdracht bij de Kapellenmoorgraben. Ze vreten aan de ontkiemde struiken zoals de vogelkers, zodat het open weidelandschap voor veel dieren als leefomgeving behouden blijft. Door hun relatief lage gewicht verstoren ze, anders dan runderen of paarden, de grasnerven niet. Integendeel: ze stimuleren met hun kleine klauwen de vertakking van de grassen. Hierdoor wordt de dichtheid en belastbaarheid van de grasnerven vergroot.

Wees een natuur-checker
Bentheimer Landschapen hebben lange benen, zwarte kringen rondom hun ogen en lange, grote oren met vaak donkere punten. Hoorns hebben ze niet.

Goed verzorgd
De werkgroep „Schaap“ van de Niederlangener streekvereniging verzorgt de schaapskudde van de Kapellenmoorgraben.